Witajcie Żeglarki i Żeglarze IYFR Pomerania Fleet

14 lipca 2021r

Po czasie flauty spowodowanej pandemia i innymi czynnikami niezależnymi od nas przychodzi bryza a po niej wiatr. Regresy związane z pandemią, dzięki szczepieniom i innym środkom zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa Covid -19 ulegają rozluźnieniu.

Jest naszym zdaniem czas zacząć korzystać już z bryzy…

Niestety, ku naszemu ubolewaniu Jerzy Dominiak zrezygnował z pełnienia funkcji Fleet Commodore ze względów prywatnych. Pozostanie jednak jako skarbnik na Mostku, oddany nam całym sercem i …uskładanym flotowym kapitałem.

Przeskok funkcji idzie automatycznie na Tomka Lipskiego, naszego dotychczasowego Rear Commodore, jako że lata 2021-23 przysługują stronie polskiej. Strona niemiecka była w czasie 2019-21 i będzie 2023-25 z Dieterem Ambrosiusem w roli głównej. Cieszymy się też na Czesia Kołtana, który dzięki Jurkowi zgodził się piastować funkcję Rear Commodore i będzie sterował Flotą w latach 2025-27. Na lata 2027-29 Heralt Schöne wyraził swoją gotowość.

Tomek Lipski potwierdził przejęcie funkcji. Sekretarza dobiera komandor, wiec Rafal Kander dał się namówić i będzie nam sekretarzował. Krzyska Dokowskiego, Heralta Schöne, Ola Schwarza i Tomka Brejdaka poprosiliśmy o dalsze pełnienie swoich funkcji. Wszyscy potwierdzili gotowość. Dziękujemy.

Aktualny stan Mostka Pomerania Fleet:

Flotten Commodore
Tomasz Lipski
Flotten Vice Commodore
Dieter Ambrosius / Environmental officer
Flotten Rear Commodore
Czesław Kołtan / Event officer
Secretary
Rafał Kander
Treasurer
Jerzy Dominiak
Past Fleet Commodore
Gert-Heinz Hirschmann
Founder Fleet Commodore
Jarosław Wistuba / PR officer
Past Fleet Commodore
Leszek Zdawski
Kpt. Berlin
Heralt Schöne / Environmental officer
Kpt. Szczecin
Krzysztof Dokowski
Officer Motorboot
Aleksander Szwarc
Officer Regatta
Tomasz Brejdak

Na pierwsze posiedzenia Mostka zapraszamy do Berlina w poniedziałek dnia 26.07. na godz. 17:00 (miejsce spotkania podamy po otrzymaniu zgłoszenia za względu na ilość zgłoszeń),na którym ustalimy plan dalszego działania w ramach i po okresie pandemi. Dotyczy wszystkich członków i kandydatów. Zgloszenia do 20.07.21 na adres mailowy: wistubajaro@hotmail.com

Do zobaczenia w Berlinie.

Serdecznie pozdrawiamy
Gert-Heinz i Jarek