Peace

Drodzy IYFoR-ianki, drodzy IYFoR-ianie,
Przyjaciółki i Przyjaciele,
drodzy Sympatyzanci,

Mostek Pomerania Fleet z wielkim ubolewaniem i ogromną troską o zachowanie człowieczeństwa wśród Narodów Świata obserwuje wojnę Rosji skierowaną na idącą drogą demokracji Ukraine i zagrożenia militarne dla reszty cywilizowanego świata. Rozpętanie wojny przeciwko bratniemu narodowi, propagandowa dezinformacja, wykluczenie wolności słowa na terenie Rosji przez jej rzad powoduje nieobliczalne straty. Wśród narodu rosyjskiego, który znalazł się bezwiednie w stanie wojny, także. Ludzie tracą życie a moralność na świecie traci wartość jak rubel na giełdach. Skutki tej wojny są nieobliczalne. Potępiamy z całą mocą napaść na wolną Ukrainę.

Wzywamy prezydenta Putina i jego rząd do natychmiastowego wstrzymania działań wojennych w stosunku do bratniego narodu Ukraińskiego, wycofania wojsk z terytorium Ukrainy i powrotu do rozmów na drodze uczciwej dyplomacji na bazie podpisanych umów i wspólnych ustaleń międzynarodowych.

Wspieramy sercem i działaniami charytatywnymi, poprzez nasze macierzyste kluby, Bohaterski Naród Ukraiński i wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do udzielenia znajdującemu się w stanie niezawinionej wojny narodowi Ukraińskiemu wszelkiej możliwej pomocy.

IYFR Pomerania Fleet - Mostek

Pomerania Fleet


International Yachting Fellowship of Rotarians (www.IYFR.net) jest najstarszym i największym bractwem Rotarian. Działalność rozpoczęło w 1947 roku w Anglii i dziś zrzesza 126 flot z 3685 ich członkami w 3 regionach (Area) i 44 krajach.

Pomrania Fleet dołączyła do bractwa 2.10.2015 jako 111 flota i pierwsza międzynarodowa.